Други възможности

Музей „Етър“ създава вашите незабравими спомени! Научете повече за нашите творчески провокации към вас! Позволете си да изживеете приказката „Етър“ по различен начин!

Индивидуални обучителни програми · В помощ на учебната програма
Приготвяне на пестил, 2018 г.
Наред с традиционните музейни дейности—научноизследователска работа в областта на историята и етнологията, провеждане на научни форуми, участие в теренни проучвания, екипът на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ организира много възстановки, демонстрации, празници и фестивали, подготвя и реализира образователни програми.
* * *
Индивидуални обучителни програми
Няколкодневни индивидуални обучителни програми в следните занаяти:
— сарачество;
— иконопис;
— кожухарство;
— хлопкарство;
— мутафчийство;
— гайтанджийство;
— грънчарство;
— дървостругарство;
— изработване на музикални инструменти.

Всички обучения включват запознаване със спецификата на занаята, с някои основни техники и материали, както и с етапите в изработването на едно конкретно, предварително избрано изделие. За всяко обучение се изготвя индивидуална ценова оферта след получена заявка. Ценообразуването зависи от продължителността, периода на провеждане (активен или неактивен туристически сезон) и броя на участниците.
Екипът на музея се ангажира с реализирането на обученията само след предварително подписан договор най-малко 20 дни преди началото.
За допълнителна информация и заявки търсете Светлозар Тодоров, ръководител отдел Културен мениджмънт088 586-59-66
* * *
В помощ на учебната програма
В помощ на учителите и за да могат учениците по-лесно и по достъпен начин да усвоят темите за Българското възраждане, изкуството и архитектурата през този период, традиционните празници и обичаи, народното творчество и занаяти, подготвихме образователни програми, съобразени с учебните програми на Министерството на образованието и науката.
За допълнителна информация и заявки търсете Нора Тодорова, музеен педагог – edu@etar.bg и 088 477-24-15.
Празници и обичаи в Република България
Запознаване с празници и обичаи, свързани с българските народни традиции (Коледа, Нова година, Първи март, Лазаровден, Великден, Гергьовден и др.)
Народни вярвания
Запознаване с народните вярвания и обреди. Разучаване на благопожелания, наричания и песни, характерни за обичаи от българския празничен календар (Сурвакане, Коледуване, Лазаруване и др.)
Българското общество—единство в многообразието
Сватбената обредност на различните етноси. Представяне на етническото и етнографско разнообразие в българските земи и богатството във фолклора чрез предаване на отделни моменти от сватбената обредност, характерни за различни етноси.
Българското общество през Възраждането
Етърската чаршия—умален модел на Габрово през Възраждането (ХVІІІ – ХІХ в.)—характерна архитектура, основни занаяти и бит на балканджията.
Народно творчество и занаяти
Запознаване с традиционните занаяти, характерни за Габрово и региона. Представяне на народни носии и обредни предмети от фонда на музей „Етър“.
Музейните потайности
Изнесен урок за популяризиране дейността на музея. Урокът включва разходка из музейните експозиции и беседа, която запознава учениците с основни понятия и дейности—какво е музей, кой работи в него, какво е експонат, къде и как се съхраняват експонатите.
Силата на водата
Запознаване с техническите съоръжения, задвижвани с вода в Регионален етнографски музей на открито „Етър“.
* * *
* * *