Проекти

Музей „Етър“ успешно изпълнява много проекти с национално и международно финансиране. В партньорство с различни институти и неправителствени организации той реализира и редица обучителни програми. Уникалността му го превръща в желан домакин на множество международни инициативи.
Майсторе, покажи ни своя занаят
Майсторлък за бъдещето
Майсторлък за бъдещето е една инициатива, която чрез пряко финансиране дава възможност на майстори – носители на умения, които са нематериално културно наследство, да продължат да практикуват своя занаят. Проектът има за цел финансово подпомагане за документиране, съхраняване и популяризиране на занаятчийските умения на майсторите в музей Етър. Всеки от включените в проекта занаятчии изработва един традиционен и един дизайнерски предмет. За широката публика са създадени 17 кратки филма, изработен и е трейлър.

Още в самото начало на кризата, провокирана от пандемията от КОВИД-19, културният и туристическият сектори в България, се оказват сред най-засегнатите от наложените ограничения и са затруднени да осъществяват дейността си. Особено трудни са месеците март, април и май 2020 година, когато музеите в страната са затворени и пред занаятчиите, свързани с тях, съществува реална опасност да се откажат да практикуват, а техните умения – нематериално културно наследство, да изчезнат.
Няколко общини в България, на територията на които съществуват музеи на открито и етнографски комплекси от национално значение, се обръщат към Министерство на културата за съдействие и подкрепа на изпадналите в тежко финансово затруднение майстори на традиционни занаяти, много от които са собственици на малки семейни фирми.

Като резултат от тези усилия, се реализира проект Майсторлък за бъдещето на стойност 85 ооо лв., разписан от екипа на музей Етър. Финансиращ орган е държавата, чрез бюджета на Министерство на културата на България, бенефициент по проекта е Община Габрово – институцията, представляваща местната изпълнителна власт.

На всеки от занаятчиите, включени в проекта, се полагат по около 5 000 лв. Тези средства са вложени в закупуване на материали, представяне на умения, заплащане на работата на документиращ екип и покриване на разходи за труд и консумативи.
Създаването на видео продуктите има и по-дългосрочна цел за популяризиране на изделията на майсторите. Екипът на музей Етър планира представяне на филмите на туристически борси, конференции, занаятчийски изложения, в Мрежата на творческите градове към ЮНЕСКО и в Мрежата за творчески туризъм, в която членува Габрово. Изработените изделия и документираните технологии са експонирани в изложба през декември 2021 година.
* * *
Майсторе, покажи ни своя занаят
Майсторе, покажи ни своя занаят изследва, документира и популяризирау умения на хора, които практикуват застрашени от изчезване поминъчни дейности, свързани с изработването на предмети от растителни материали. Проектът се реализира от музей Етър с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
* * *
РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм
Проект „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020); Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (№ BG16RFOP001-6.002-0008).

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Административен договор № BG16RFOP001-6.002-0008-С01/№ РД-02-37-32 от 18.06.2020 г.

Стойност на проекта: 9 779 150.00 лв., от които:

5 677 277.50 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
1 001 872.50 лв. – национално съфинансиране
3 100 000.00 лв. – кредитен ресурс от финансов инструмент

Повече за проекта „РЕМО „Етър" – музей за креативен културен туризъм“
* * *
Ръчно сътворено
Фотографско изследване на визуалния артист Росина Пенчева. В началото на всеки месец, в продължение на половин година, дневникът представя индивидуална фотоистория с текстове за артизани, развили до съвършенство своите умения. Целта на „Ръчно сътворено“ е да провокира публиката да погледне към редките занаяти у нас от нова перспектива, да вдъхнови за развитие и адаптиране към днешния ден. Въпросите, които си поставя проектът, са какви са причините дадени занаяти да изчезват и защо липсва приемственост между поколенията майстори. Търси се отговор кои са начините за съхранение на традиционните занаяти и каква е мотивацията на най-младите артизани. „Ръчно сътворено“ изследва и връзката между занаятите и устойчивия начин на живот, както и тенденцията за завръщането към „хендмейда“.

Дневникът дава отговор колко време отнема да създадеш нещо майсторско с ръцете си и как се краде занаят.

Автор и продуцент на проекта „Ръчно сътворено“ е Росина Пенчева. Партньори са РЕМО „Етър“, фондация „Микеланджело“ и Списание Осем, а финансирането е осъществено по програма „Култура“ 2022 на Община Габрово.
* * *
Нова визуална идентичност на Етнографски музей на открито „Етър“
През 2016 година екипът на музея достига до идеята за създаване на нов сайт. В процеса на разработване на заданието се идентифицира нужда от ново лого и необходимост от установяване на подходяща цветова гама и шрифтове. Ръководството на музей „Етър“ решава да търси цялостно и системно решение, свързано с визуалното идентифициране както на музея, така и на неговите прояви.

През 2017 г. е проведен конкурс за създаване на нова визуална идентичност на РЕМО „Етър“. Неговото организиране и провеждане е поверено на Борил Караиванов. Поканени да участват в конкурса са три от водещите дизайнерски студиа в България: FourPlus, ImageContext и Punkt.
Новата идентичност, според нашия екип, трябва да ни прави лесно разпознаваеми, да подчертава ролята ни на пазител и продължител на традициите, да откроява отделните събития, но да я ясно, че те са дело на музея, да внушава приемственост и модерност.
Из интервю на проф. д-р Светла Димитрова пред studiokomplekt
Победител в конкурса става Красен Кръстев, управител на ImageContext—консултантско студио за визуална комуникация. Красен Кръстев завършва Художествената академия в София, специалност Книга и печатна графика през 1997 г. Следват магистратура по графичен дизайн в Бреда, Холандия (2003) и магистратура по шрифт в Кралската академия на изкуствата в Хага (2004). Преподава графичен дизайн и типография в Американския университет в Дубай, ОАЕ.
Имаме динамично лого, добре подбрана цветова палитра, типография, специален кирилски шрифт. Ще ги прилагаме, за да подчертаем архитектурното разнообразие в музея, уникалността на съоръженията, задвижвани с вода, занаятчийските работилници и музейните артефакти, отделните събития от културния ни календар.
Из интервю на проф. д-р Светла Димитрова пред studiokomplekt
Община Габрово превръща процеса на създаване на нова визуална идентичност на музей „Етър“ в модел, по който да се развива идентичността на населеното място. Инициативата е част от кампанията „Габрово—Творчески град на занаятите и фолклорните изкуства на ЮНЕСКО“ за развитие на града и музея на открито като притегателни международни центрове за култура и изкуства.
* * *
Архитектурен конкурс „Хотел към музей „Етър“
Хотел „Странноприемницата“ е открит през 1981 година и оттогава не е претърпявал сериозни ремонти. Реалността днес изисква някои неговите пространства да се превърнат в многофункционални зали за събития и изложби, а част от хотелските стаи да се обособят като места за резидентски програми.
Архитектурният конкурс „Хотел към музей „Етър“ е част от една цялостна програма за развитие на музея, която ще добави съвременна адекватност към автентичните исторически активи на мястото. Задачата на проектантите—външна обвивка в обхвата на национален паметник на културата и нова функционална програма със съвременно третиране на интериорните пространства.
Арх. Христо Станкушев, член на журито.
Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на най-подходящ за мотивите на конкурса идеен архитектурен проект за преустройство на хотел Странноприемница към Регионален етнографски музей на открито „Етър“.
От един неясен придатък, хотелският модул се превръща в смислово важна част от комплекса за да доизгради визията му.
Арх. Делчо Делчев, член на журито
Организацията на конкурса и заданието към него са подготвени от екипа на Urbanistas – платформа за градска култура и проекти. Повече за обхвата на конкурса може да прочетете в сайта на конкурса. Там са качени всички подадени проекти и победителите в конкурса. Класираният на първо място проект получава парична награда на стойност 10 000 лв. и договор за директно възлагане за изработване на технически проект.

Преустройството на хотел „Странноприемница“ дава възможност за подобряване на функционалните връзки в музей „Етър“, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на музея.
Помагала за малки посетители в музея на открито
Проектът „Помагала за малки посетители в музея на открито“ се реализира в периода ноември 2018 – юли 2019 година с финансовата подкрепа на Министерството на културата (конкурсна сесия на тема „Музеят като образователна среда“). В рамките на проекта е създаден образователен пътеводител за деца от 6 до 13-годишна възраст, който съдържа достъпно описание и илюстриране на всички обекти в музей „Етър“ и интерактивно приложение за наука и забавление. Чрез различни творчески занимания и игри приложението дава възможност на децата да разширят своите познания за периода на Възраждането, новата българска история, традиционните занаяти, календарните празници и обичаи.
Пътеводителят и приложението са насочени към деца от предучилищна възраст, ученици от начален и прогимназиален етап на образование, преподаватели, семейства с деца, желаещи да получат основни познания за музея, потребители на услуги в центрове за работа с деца, авторски колективи на учебници и помагала за предучилищна и основна степен на образование, лица със специални образователни потребности и малцинствени групи.

Като партньори по проекта са привлечени студенти от Национална художествена академия, специалност „Рекламен дизайн“. Те изработват част от илюстрациите в приложението и дизайна на картата игра.
С реализирането на проекта „Помагала за малки посетители в музея на открито“ екипът на музей „Етър“ създава продукт, който допълва и затвърждава учебния материал по предмети, изучавани в основното училище; развива практически умения в учениците чрез включените в приложението конструктивни игри, кръстословици, хартиен модел на възрожденска къща, носии и шевици за апликиране и оцветяване; подпомага дейността на преподаватели по Околен свят, Човекът и обществото, История и цивилизация, Литература, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Домашен бит и техника, Музика.
* * *