Летопис

Летописът представя важни и интересни събития от историята на Регионален етнографски музей на открито „Етър“. В него са отбелязани дати, свързани с реставрация и изграждане на музейни обекти; разнообразна дейност по създаване на постоянни експозиции и временни изложби; многобройни събития от богатия културен календар; посещения на известни личности. Автори на летописа са уредниците на музей „Етър“ Пенка Колева, Величка Илиева, Росица Бинева и Павлина Дамянова.