За посещения

Почувствайте старопланинския дух! „Етър“ създава Вашите незабравими спомени!
Времето за разглеждане на всички обекти в музея отнема между два и три часа.
Занаятчийската чаршия