Партньори и приятели

Музей „Етър“ поддържа активно широка партньорска мрежа с международни, национални, регионални и местни организации. Член е на Международния съвет на музеите и Европейската асоциация на музеите на открито AEOM.
Инструментариум за изработване на хлопки
От 2019 г. музей „Етър“ е част от Форум за славянски култури. В тази международна организация членуват авторитетни музеи от славянски страни. Всяка година на специална церемония Форум за славянски култури раздава наградите „Жива“—за най-добър славянски музей и за най-добро място на културно наследство. Има и няколко съпътстващи награди, чрез които се стимулират номинираните институции. „Етър“ е първият български носител на една от двете големи награди. Връчването на статуетката за 2020 г. става през янаури 2022 в столицата на Сърбия Белград. „Етър“ е обявен за най-добро място на културно наследство.

През 2017 г. музей „Етър“ става член на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (Bulgarian National Committee of ICOM). Организацията (International Council of Museums) обединява 172 комитета, 35 000 членове и 20 000 музеи. Форум на експерти, ICOM е гласът на музейните специалисти на международна сцена, отправя препоръки по проблеми на културното наследство, насърчава изграждането на капацитет и повишава обществената осведоменост чрез глобални мрежи и програми за сътрудничество. През 2018 г., на общо събрание на Българския национален комитет на ICOM, проф. д-р Светла Димитрова—директор на РЕМО „Етър“, е избрана за член на Управителния съвет на организацията, а от есента на 2022 г. става негов председател.

През 2016 г. проф. д-р Светла Димитрова подновява контактите между музея и Европейската асоциация на музеите на открито (Association of European Open-air Museums). Днес Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ е част от асоциацията.

През 2017 г., по време на Генералната конференция на 39-та сесия на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в Париж, град Габрово е избран за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство. Музей „Етър“ участва активно в подготвяне кандидатурата на Габрово за включване в Мрежата от творческите градове на ЮНЕСКО. Проектът на Община Габрово е подкрепен от Националната занаятчийска камара, Съюза на българските музикални и танцови дейци и Националната комисия на България за ЮНЕСКО.

През май 2013 г. музей „Етър“ става член на Сдружение „Български музеи“. Организацията, създадена през 2012 г., защитава правата и интересите на българските музеи пред държавни и общински органи и организации, пред юридически и физически лица в страната и чужбина; популяризира тяхната дейност; подпомага развитието на музеите и разширява обмена на информация между тях; утвърждава етичните и научни стандарти в областта на науката и изкуствата; осъществява дейности, свързани с развитие и насърчаване на музейната дейност.

През 2017 г. музей „Етър“ се присъедини към партньорската мрежа на Фондация за творчество и занаятчийство „Микеланджело“. Международната организация с нестопанска цел „Микеланджело“ стимулира и популяризира майсторския и креативен подход при изработката на различни изделия. РЕМО „Етър“ е единствената българска организация и единствения музей в партньорската мрежа до момента.

През годините музеят е получавал многократно финансова подкрепа за свои проекти от Министерство на културата. Чрез последния проект—„Как се вади шарлан“, музей „Етър“ успя да преустрои и подобри визуалния разказ в една от своите постоянни експозиции Шарланджийската работилница. През 2016 година Министерството отпусна средства и за реализирането на една от образователните програми на музея „В света на старопланинската възрожденска архитектура“.

През 2013 г. благодарение на финансовата подкрепа на „Америка за България“ в музей „Етър“ е открит Музеен детски център. В него децата се запознават с различни занаяти и домашни дейности на принципа „учене чрез опит“. Центърът показва на малките си посетители богатството на българската празнична традиция и народните обичаи, предлага им участие в тематични ателиета за изработване на мартеници, сурвакници, коледни картички, еньовденска китка, бостанско плашило и други.

От 2015 година музей „Етър“ работи в партньорство с Център за неформално образование и културна дейност АЛОС за провеждането на Арт симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС. От 2017 г. изданията на симпозиума се реализират с подкрепата на „Загорка“ АД, Дерони“ ООД, „ВАС“—Габрово и „Херб системтехник интернешънъл“ ЕООД—Габрово. През 2017 г. АЛОС е съорганизатор на първата младежка секция към Майсторската надпревара по време на Международния панаир на традиционните занаяти в „Етър“.

Регионален ресурсен център за култура „Фабриката“ е дългогодишен партньор на РЕМО „Етър“ в реализирането на различни проекти в областта на занаятите и дизайна. Част от съвместните инициативи на институцията и неправителствената организация са: „Европейска мрежа за занаяти и дизайн“, „Занаятчийското обучение като втори шанс—Chance It“, обособяване на АртЗона в рамките на Международния панаир на традиционните занаяти и др.

Музей „Етър“ е член на Асоциация „Луди млади“, чиято цел е да подпомага опазването, развитието и популяризирането на народните и художествените занаяти и националните традиции и култура, както и да съдейства за тяхното социализиране.

РЕМО „Етър“ присъства в първата интерактивна туристическа платформа iLoveBulgaria, която предоставя информация за забележителностите на България, промотира продукти и услуги на бизнеса, свързан с туризма, културата и историята.

Музей „Етър" многократно получава „Сертификат за качество" от международния туристическия сайт TripAdvisor. Наградата е за постоянно поддържан висок стандарт на предлаганите услуги и атракциони. Сайтът използва специален алгоритъм, който отчита количество и актуалност на отзиви и коментари от посетители на музея.

Музей „Етър“ има установени дългогодишни партньорски отношения със Сдружение „Деветашко плато“—неправителствена организация със седалище в с. Летница. Дейностите на сдружението са насочени към опазване на природните и културни богатства на района, неговите традиции и наследство, към развитие на Деветашкото плато като привлекателно място за живеене, бизнес, туризъм и свободно време. Съвместно с чуждестранни партньори сдружението разработва проекти за културен обмен на млади хора, които идват в България да се запознаят с традициите, да усвоят местни занаяти. Музей „Етър“ присъства в почти всички програми на сдружение „Деветашко плато“.

Партньорството между РЕМО „Етър“ и Сдружение „Мещра—традиционни знания и занаяти" започва през 2016 г., когато двете организации стартират образователната програма „В света на старопланинската архитектура“. От 2017 г. инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Камарата на архитектите в България.

От 2016 г. Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и Регионално сдружение на общините „Централна стара планина“ работят в партньорство за реализиране на „Европейски дни на художествените занаяти“.

През 2017 година в музей „Етър“ се проведе Първият национален панаир на музейните сувенири. В рамките на събитието, в партньорство със SmartFabLab (лаборатория за дигитално производство), се реализира творческа работилница по дизайн-мислене. В рамките на панаира бе представена и изложбата „София за вкъщи“ на Студио „Комплект“, която представя осем прототипи на сувенири за столицата. Идеята на създателите й е чрез нея да зададат нови подходи в комуникацията с различни публики. „София за вкъщи“ променя възприятието за идентичност на българските сувенири и разширява представата за тях чрез нови дизайн обекти.

В началото на 2018 г. Ideal Standard отправя покана към музей „Етър“ и архитектурния колектив, спечелил първо място в конкурса за преустройство на хотел „Странноприемница", да се включат в етапа на гласуване на проектите, които участват в конкурса „Ideal Standard Баня на годината 2017“. Ideal Standard откупува проекта „Гранд Колониал“ (идейна концепция за хотелска баня) и го предоставя на проектантите за адаптиране и използване при реализацията на бъдещата реконструкция на хотел „Странноприемница“. Автори на премирания проект за хотела в „Етър“ са арх. Андрей Андреев и арх. Петя Николова (Another Studio) и арх. Милена Фетваджиева (Urbanviva architectural studio).

В началото на 2018 г. музей „Етър“ подписва договор за сътрудничество с Националната художествена академия. На територията на музея се реализират няколко учебни практики на студенти от катедра „Метал“ и катедра „Рекламен дизайн“.

Музей „Етър“ и Национален музей „Димитрие Густи“—Румъния, подписват споразумение за партньорство през 2019 година.

Музей „Етър“ поддържа дългогодишни партньорски отношения със следните музеи на открито:

Homo Faber Guide

Европейската фондация „Микеланджело“ стартира днес своето дигитално издание – Homo Faber Guide. В него са включени членове на творческата мрежа на голямата неправителствена организация – майстори, куратори, галерии и галерийни магазини, музеи и др. В Homo Faber Guide могат да се намерят визитки на някои от тези членове на „Микеланджело“, като с времето изданието ще бъде допълвано. Към момента на стартирането на дигиталното издание в него присъстват 10 български представители. Музей „Етър“ е българският посланик във фондация „Микеланджело“, а директорът проф. д-р Светла Димитрова е българският представител в Съвета по култура към тази организация.
Доброволците и музеят
Работата с доброволци за музей „Етър" има съществено значение. На желаещите да стане част от доброволческия екип, се предоставят специално изработени правила и своеобразна длъжностна характеристика.

Доброволците, които могат да бъдат на различна възраст, работят в няколко направление:
информатори в експозициите и обектите на музея;
аниматори в детските музейни центрове;
демонстратори по време на събития от културния календар на музея;
анкетьори;
участници в кампании и образователни програми и др.

Кандидатите за доброволци, могат да попълнят специалната информационна карта (линк за изтегляне). Ако доброволецът не е пълнолетен се попълва декларация от родител/настойник (линк за изтегляне).
* * *